Torna

Oposicions CAIB 2018

Tornar al llistat de notícies

23/07/2019

Cos auxiliar. Comunicat relatiu a la data prevista de publicació de la llista aspirants que han superat proves selectives i oferiment de places.

Cos auxiliar. Comunicat relatiu a la data prevista de publicació de la llista aspirants que han superat proves selectives i oferiment de places.

Us comunicam que en el BOIB del pròxim dissabte dia 27 de juliol està prevista la publicació de la Resolució de la consellera d’Administracions Públiques i Modernització per la qual s’ordena la publicació de la llista de persones aspirants que han superat les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, al cos auxiliar de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es fa pública la llista de llocs vacants que s’ofereixen a l’efecte de l’adjudicació.

Els aspirants dispondran d’un termini de vint dies naturals comptadors des de l’endemà que es publiqui en el BOIB la resolució esmentada, per sol·licitar destinació així com per presentar la documentació establerta en el punt 13.1 de les bases generals.