Torna

Oposicions CAIB 2018

Tornar al llistat de notícies

29/08/2019

Cos auxiliar. Comunicat relatiu a la data de presa de possessió de les persones aspirants que han superat les proves selectives.

Cos auxiliar. Comunicat relatiu a la data de presa de possessió de les persones aspirants que han superat les proves selectives.

En el BOIB del pròxim dissabte dia 7 de setembre està prevista la publicació de la Resolució de la consellera d’Administracions Públiques i Modernització d’adjudicació dels llocs de treball a les persones aspirants que han superat les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, al cos auxiliar de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la composició de la borsa de personal interí.

Les persones adjudicatàries s’han de personar en el Servei de Recursos Humans de la conselleria corresponent el DILLUNS 9 DE SETEMBRE DE 2019, A LES 8.00 HORES, per a la presa de possessió.

Les persones que han de prendre possessió en MAÓ, s’han de presentar a la mateixa hora però el dimarts 10 de setembre (el dia 9 és festiu).

No obstant això, abans de la publicació al BOIB, el Servei de Selecció de l’EBAP es posarà en contacte telefònicament amb totes les persones aprovades i se’ls comunicarà la plaça adjudicada i el lloc on s’han de personar per a la pressa de possessió.