Torna

Oposicions CAIB 2018

Tornar al llistat de notícies

19/04/2018

Cos administratiu. Revisió del primer exercici

desc_7_punt.png19.04.2018. Cos administratiu. Revisió del primer exercici pel torn lliure i pel torn de promoció interna vertical, inclosa la reserva per a persones amb discapacitats.

En data a 19 de d’abril, el Tribunal anuncia la data de revisió del primer exercici de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna vertical, inclosa la reserva per a persones amb discapacitats, al cos administratiu de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al dia 24 d’abril a la seu de l'EBAP a Palma (C/Gremi de Corredors, 10, 3r, Polígon de Son Rossinyol) a partir de les 09.30 hores (Aules 5 i 6).

El Tribunal donarà audiència a les persones aspirants que hagin sol·licitat la revisió en temps i forma, d’acord amb allò establert a les Bases generals (i d’acord amb la novetat publicada en data 9 d’abril per la qual es feia pública la llista provisional de persones aprovades del 1r exercici).

desc_7_punt.pngLa distribució de les persones aspirants per a la revisió serà la següent:

  • A les 09.30 hores: Torn de promoció interna vertical, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat.
  • A les 10.30 hores: Torn lliure i reserva persones discapacitat (Llinatges A-J).
  • A les 12.30 hores: Torn lliure i reserva persones discapacitat (Llinatges M-V) i persones aspirants de Menorca i d’Eivissa (via telefònica).