Torna

Oposicions CAIB 2018

Tornar al llistat de notícies

16/12/2019

CFT, especialitat informàtica. Publicació nomenament funcionaris de carrera

CFT, especialitat informàtica. Publicació nomenament funcionaris de carrera

En data de 14 de desembre de 2019 es publica en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la Resolució de la consellera d'Administracions Públiques i Modernització de 3 de desembre de 2019 per la qual es nomenen personal funcionari de carrera del cos facultatiu tècnic, escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears les persones aspirants que han superat les proves selectives convocades per la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 4 de desembre de 2017 i se'ls adjudica un lloc de treball.

Podeu consultar el BOIB en aquest enllaç.