Torna

Oposicions CAIB 2018

Tornar al llistat de notícies

22/10/2018

Cos facultatiu superior. Llistes provisionals de persones aspirants que han superat el primer exercici de les proves selectives.

desc_7_punt.pngCos facultatiu superior, turno libre. Llistes provisionals de persones aspirants que han superat el primer exercici de les proves selectives.

En data 22 d’octubre de 2018, es fan públiques les llistes provisionals de persones aspirants que han superat el primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure a les diverses escales i especialitats del cos facultatiu superior de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Les persones interessades disposen d'un termini de tres dies hàbils a partir de l'endemà d'aquesta publicació per efectuar una reclamació o sol·licitar la revisió de l'exercici.

Necessàriament, dins el termini dels tres dies esmentat, la sol·licitud de revisió s'ha d'avançar al Tribunal, una vegada registrat l'escrit, mitjançant fax (971 177 620) o el correu electrònic: <oposicions@caib.es>.

En un proper comunicat es farà pública la data de revisió, en funció del número de sol·licituds presentades.

Els Tribunals anuncian el lloc, la data i l’hora de realització del segon exercici, que es pot consultar accedint a l’especialitat corresponent.

 1_punt.png Cos facultatiu superior. Torn lliure

 

  Mallorca

Menorca

Eivissa
CFS, escala sanitària, especialitat veterinària PDF PDF PDF
CFS, escala sanitària, especialitat farmàcia PDF - -
CFS, escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica PDF - -
CFS, escala d’enginyeria, especialitat enginyer agrònom PDF - -
CFS, escala d’enginyeria, especialitat enginyer industrial PDF - -
CFS, escala d’arquitectura PDF - -
CFS, escala de recerca, desenvolupament i innovació, especialitat de recerca i desenvolupament

PDF

- -
CFS, escala científica, especialitat químic/a PDF - -
CFS, escala científica, especialitat biòleg/a PDF - -
CFS, escala científica, especialitat ciències ambientals PDF - -
CFS, escala humanística i de ciències socials, especialitat mercat de treball PDF PDF -
CFS, escala humanística i de ciències socials, especialitat geografia PDF - -
CFS, escala humanística i de ciències socials, especialitat assessorament lingüístic PDF - -