Torna

Oposicions CAIB 2018

Tornar al llistat de notícies

29/07/2019

CFS, especialitat ciències ambientals. Constitució de les borses de treball ordinàries de personal funcionari interí de les proves selectives.

CFS, especialitat ciències ambientals. Constitució de les borses de treball ordinàries de personal funcionari interí de les proves selectives.

En data 27 de juliol de 2019 es publica en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la Resolució de la consellera d’ Administracions Públiques i Modernització de 15 de juliol de 2019 per la qual es constitueixen les borses de treball ordinàries de personal funcionari interí del cos facultatiu superior, escala científica, especialitat ciències ambientals, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, corresponent a les proves selectives convocades per la Resolució de 4 de desembre de 2017.

Podeu consultar el BOIB en l'enllaç següent: http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/103/1039462.