Torna

Oposicions CAIB 2018

Tornar al llistat de notícies

24/10/2019

Cos ajudant facultatiu, escala agents medi ambient. Correcció errada. Llista provisional de mèrits i llista provisional d'aprovats de l'oposició amb l'ordre de prelació final.

Cos ajudant facultatiu, escala agents medi ambient. Correcció errada. Llista provisional de mèrits i llista provisional d’aprovats de l’oposició amb l’ordre de prelació final.

Atès que las llistes publicades en data d’ahir, no reflectien la valoració de mèrits realitzada pel Tribunal Qualificador, es procedeix, en data 24 d’octubre a la publicació de la llista provisional de valoració de mèrits, així com la llista provisional d’aprovats de l’oposició amb l’ordre de prelació final, que inclouen les valoracions fetes pel Tribunal.

Les persones interessades disposen d’un termini de tres dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà que s’hagin publicat les llistes, per al·legar les rectificacions pertinents sobre la valoració provisional de mèrits.

Necessàriament, dins el termini dels tres dies esmentat, la sol·licitud de revisió s'ha d'avançar al Tribunal, una vegada registrat l'escrit, mitjançant fax (971 177 620) o correu electrònic: <oposicions@caib.es>.

La revisió de la llista provisional de puntuacions obtingudes en la fase de valoració de mèrits i de la llista provisional d’aprovats de l’oposició amb l’ordre de prelació final del torn lliure, a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera es realitzarà el 6 de novembre de 2019 a les 12.00 hores, a la seu de l'EBAP a Palma (C/Gremi de Corredors, 10, 3r, Polígon de Son Rossinyol) (Aula 2). Pel que respecta als aspirants de les illes de Menorca, Eivissa i Formentera que ho sol·licitin la revisió es realitzarà telefònicament.

Podeu consultar les llistes esmentades en el Portal de l'opositor.