Torna

Oposicions CAIB 2018

Tornar al llistat de notícies

06/11/2018

CAF, escala d'agents de medi ambient. Llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses. Publicació de les dates, hores i llocs de realització del primer exercici.

desc_7_punt.pngCAF, escala d’agents de medi ambient. Llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses. Publicació de les dates, hores i llocs de realització del primer exercici.

En el BOIB núm. 139, de 6 de novembre de 2018, s'ha publicat la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 31 d'octubre de 2018 per la qual s'aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes d'exclusió,  de les proves selectives per l’accés al cos ajudant facultatiu, escala d’agents de medi ambient, i s'aproven les dates, les hores i els llocs de realització del primer exercici i es convoca a les persones aspirants admeses.

Podeu consultar les llistes esmentades i les dates d’examen en la pàgina <http://oposicions.caib.es>.

També podeu consultar les dates, les hores i els llocs de realització del primer exercici en aquest enllaç.

En un pròxim comunicat farem pública la distribució de les persones aspirants per dies.