Torna

Oposicions CAIB 2018

Tornar al llistat de notícies

27/02/2020

CAF, escala d'agents de medi ambient. Nomenament personal funcionari de carrera.

CAF, escala d’agents de medi ambient. Nomenament personal funcionari de carrera.

En data 27 de febrer de 2020 es publica en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la Resolució de la consellera d’Administracions Públiques i Modernització de 24 de febrer de 2020 per la qual es nomenen personal funcionari de carrera del cos d’ajudants facultatius, escala d’agents de medi ambient, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, les persones aspirants que han superat les proves selectives convocades per la Resolució de 4 de desembre de 2017 i se’ls adjudica un lloc de treball.

Podeu consultar la publicació del BOIB a l’enllaç següent: <http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/25/1055084>.