Torna

Informació del Departament d'Inspecció Educativa

Resolució i guia per a docents funcionaris i funcionàries en pràctiques (2023-2024)

PDF Resolució del director general de Personal Docent de 31 de juliol de 2023 per la qual es publica la llista única per especialitats de tots els aspirants seleccionats per Resolució de la directora general de Personal Docent de 16 de desembre de 2022 per la qual es convoca el procés selectiu d’estabilització, mitjançant el sistema de concurs oposició per a l’ingrés als cossos docents de les Illes Balears (BOIB núm. 109, de 5/8/2023)

PDF Resolució del director general de Personal Docent d’1 d’agost de 2023 per la qual es publica la llista única per especialitats de tots els aspirants seleccionats en el procediment selectiu convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent d’1 de febrer de 2023, de convocatòria de proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents a les Illes Balears (BOIB núm. 109, de 5/8/2023)

PDF Resolució del director general de Personal Docent de dia 1 de setembre de 2023 per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques als aspirants seleccionats en el procediment selectiu convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent d’1 de febrer de 2023 (BOIB núm. 123, de 5/9/2023)

PDF Resolució del director general de Personal Docent de dia 1 de setembre de 2023 per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques als aspirants seleccionats en el procediment selectiu convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 16 de desembre de 2022 (BOIB núm. 123, de 5/9/2023)

PDF Resolució del director general de Personal Docent de dia 30 d’agost de 2023, per la qual es modifica la Resolució del director general de Personal Docent de 31 de juliol de 2023 per la qual es publica la llista única per especialitats de tots els aspirants que han superat el procediment selectiu convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 16 de desembre de 2022, per la qual es convoca el procés selectiu d’estabilització, mitjançant el sistema de concurs oposició per a l’ingrés als cossos docents de les Illes Balears (BOIB núm. 123, de 5/9/2023)

PDF Resolució del director general de Personal Docent de dia 18 de setembre de 2023, per la qual es modifica la Resolució del director general de Personal Docent de dia 1 de setembre de 2023 per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques als aspirants seleccionats en el procediment selectiu convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 16 de desembre de 2022 (BOIB núm. 130, de 21/9/2023)

PDF Resolució del director general de Personal Docent de dia 18 de setembre de 2023, per la qual es modifica la Resolució del director general de Personal Docent de dia 1 de setembre de 2023 per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques als aspirants seleccionats en el procediment selectiu convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent d’1 de febrer de 2023 (BOIB núm. 130, de 21/9/2023)

REGULA LA FASE DE FRÀCTIQUES:

PDF Resolució del director general de Personal Docent de 27 de setembre de 2023 per la qual es regula la fase de pràctiques dels aspirants que han superat els procediments selectius convocats per Resolució de la directora general de Personal Docent de 16 de desembre de 2022 i per Resolució de la directora general de Personal Docent d’1 de febrer de 2023 (BOIB núm. 134, de 30/9/2023)

PDF Guia per a docents funcionaris i funcionàries en pràctiques (9/10/2023)

 Editor de Text odt Annex. Autoavaluació (9/10/2023)