Torna

Informació del Departament d'Inspecció Educativa

  Guies per a l'anàlisi de les actes

 GUIA ANÀLISI ACTES DEL CONSELL ESCOLAR (2/11/2017) (CE) 3/10/2018   17/10/2019

 GUIA ANÀLISI ACTES CLAUSTRE (2/11/2017) (AC) 3/10/2018     17/10/2019

 GUIA ANÀLISI ACTES DE LA COMISSIÓ DE COORDINACIÓ PEDAGÒGICA (2/11/2017) (CCP) 3/10/2018 17/10/2019

 GUIA ANÀLISI ACTES DELS DEPARTAMENTS (ES-FP) I DELS CICLES (2/11/2017) (EP) 3/10/2018    17/10/2019