Torna

Informació del Departament d'Inspecció Educativa

Guies per a l'anàlisi dels documents institucionals 

  GUIA ANÀLISI PROJECTE EDUCATIU (2/11/2017) (PE) 3/10/2018    17/10/2019

  GUIA ANÀLISI CONCRECIÓ CURRICULAR (2/11/2017) (CC) 3/10/2018    17/10/2019

  GUIA ANÀLISI PROGRAMACIÓ DOCENT (2/11/2017) (PD) 3/10/2018       17/10/2019

  GUIA ANÀLISI REGLAMENT D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT (2/11/2017) (ROF) 3/10/2018    17/10/2019

  GUIA ANÀLISI PLA D'ACCIÓ TUTORIAL (2/11/2017) (PAT) 3/10/2018    17/10/2019

  GUIA ANÁLISI PLA D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT (12/6/2018) (PAD) 3/10/2018      17/10/2019

  GUIA ANÀLISI PLA DE CONVIVÈNCIA (2/11/2017) (PCONV) 3/10/2018     17/10/2019