Torna

Informació del Departament d'Inspecció Educativa

Documents institucionals de centre


De caràcter permanent

Document 

Projecte educatiu de centre

(Actualitzat el mes de gener de 2024)

PDF Editor de Text odt

Concreció curricular

(Actualitzat el mes de febrer de 2024)

PDF Editor de Text odt

Projecte lingüístic de centre

(Actualitzat el mes de febrer de 2024)

PDF Editor de Text odt

Pla d'acolliment lingüístic i cultural

PDF Editor de Text odt

Pla d'atenció a la diversitat

(Actualitzat LOMLOE)

PDF Editor de Text odt

Pla de convivència

(Actualitzat el mes de febrer de 2024)

PDF Editor de Text odt

Pla d'Orientació i Acció Tutorial

(Actualitzat el mes de gener de 2024)

PDF Editor de Text odt

Normes d'organització, funcionament i convivència

(Actualitzat el mes de gener de 2024)

PDF Editor de Text odt

Pla d'igualtat i coeducació

(Actualitzat LOMLOE)

PDF Editor de Text odt


De caràcter anual

Document 

Programació general anual

(Actualitzat el mes de febrer de 2024)

PDF Editor de Text odt

Memòria anual

(Actualitzat LOMLOE)

PDF Editor de Text odt

Programació d'aula

(Actualitzat el mes d'abril de 2023)

PDF Editor de Text odt


Altres

Document

Orientacions sobre les Situacions d'Aprenentatge 

(Actualitzat el mes de desembre de 2023)

PDF

Documents Institucionals de centre. Darrera actualització: febrer 2024