Torna

Informació del Departament d'Inspecció Educativa

Contacte del Departament

Cada centre educatiu té assignat un inspector o una inspectora d'educació. Podeu consultar en aquesta pàgina la informació de contacte necessària.

Mallorca Menorca Eivissa i Formentera
Correu electrònic <die@die.caib.es> <diemenorca@die.caib.es> <diepitiuses@die.caib.es>
Telèfon 971 17 76 07 971 17 62 65 971 17 95 72
Cita prèvia Calendari
971 17 76 06