Direcció General de Personal Docent i Centres Concertats

PDF Resolució del director general de Personal Docent i Centres Concertats de 4 de març de 2024, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos d’inspectors d’educació a les Illes Balears (BOIB núm. 34 de 9 de març de 2023)

  • ACCÉS AL TRÀMIT (El termini de presentació de sol·licituds serà del dia 11 al dia 22 de març de 2024,ambdós inclosos)

PDF Resolució del director general de Personal Docent i Centres Concertats de dia 12 de març de 2024 per la qual es determinen les normes que regeixen el sorteig per designar els vocals del tribunal d’inspectors que han d’actuar en el procediment convocat per la Resolució del director general de Personal Docent i Centres Concertats de dia 4 de març de 2024 (12/3/2024)

PDF Resolució del director general de Personal Docent i Centres Concertats de dia 13 de març de 2024 per la qual es designa el president del tribunal que ha d’actuar en el procediment convocat per Resolució del director general de Personal Docent i Centres Concertats de 4 de març de 2024, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos d’inspectors d’educació a les Illes Balears (13/3/2024)

PDF Resolució del director general de Personal Docent i Centres Concertats de dia 14 de març de 2024 per la qual es fa pública la composició provisional del tribunal que ha d’actuar en el procediment convocat per Resolució del director general de Personal Docent i Centres Concertats de 4 de març de 2024, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos d’inspectors d’educació a les Illes Balears (14/3/2024)

ACCÉS AL TRÀMIT (El tràmit per al·legar estarà disponible del 15/03/2024 al 19/03/2024)

PDF Resolució del director general de Personal Docent i Centres Concertats de dia 20 de març de 2024 per la qual es fa pública la composició definitiva del tribunal que ha d’actuar en el procediment convocat per Resolució del director general de Personal Docent i Centres Concertats de 4 de març de 2024, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos d’inspectors d’educació a les Illes Balears i se’ls convoca a l’acte de presentació i a la realització de la primera part de la prova (BOIB núm. 41 de 26 de març de 2023)

PDF Resolució del director general de Personal Docent i Centres Concertats mitjançant la qual es corregeixen les errades advertides en la Resolució del director general de Personal Docent i Centres Concertats de dia 20 de març de 2024 per la qual es fa pública la composició definitiva del tribunal que ha d’actuar en el procediment convocat per Resolució del director general de Personal Docent i Centres Concertats de 4 de març de 2024, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos d’inspectors d’educació a les Illes Balears i se’ls convoca a l’acte de presentació i a la realització de la primera part de la prova (BOIB núm. 45 de 4 d'abril de 2023)

PDF Llista, amb caràcter provisional, dels aspirants admesos i exclosos (26/3/2024)

ACCÉS AL TRÀMIT (El tràmit per a les reclamacions a la llista amb caràcter provisional dels aspirants admesos i exclosos estarà operatiu del 27/03/2024 a les 00:00:01 fins al 05/04/2024 a les 23:59:59)

PDF Les llistes, amb caràcter definitiu, dels aspirants admesos i exclosos (12/4/2024)

ACCÉS AL TRÀMIT de retornament de taxes (El termini de presentació de sol·licituds serà del dia 13 d'abril al dia 2 de maig de 2024,ambdós inclosos)

Nota: Es recorda a tots els aspirants que se'ls cita a l’acte de presentació i a la realització de la primera part de la prova davant el tribunal, que es farà a CIFP SON LLEBRE (carrer d’Inés Ribera, 8. Pla de na Tesa. Marratxí) el dia 7 de maig de 2024 a les 15.00 h.

PDF Criteris de valoració i de qualificació específics de totes les parts de la prova de la fase d’oposició (16/4/2024)