Torna

Informació del Departament d'Inspecció Educativa

DOC CENTRES DE RÈGIM GENERAL

En el procés de millora de la gestió administrativa, tendent a posar a l’abast de tots l’ accés a l’administració digital, la Conselleria impulsa l’ús del programari GestIB.
El programa esdevé un instrument de gestió, no tan sols organitzativa, sinó també una eina de comunicació directa entre els diferents organismes. El programa permet gestionar les tasques administratives referides al centre, als seus alumnes i a les famílies, a l’organització i la gestió.
Si el centre no és usuari de l’aplicació GestIB, a l’inici del curs escolar ha d’elaborar el Document d’Organització de Centre (DOC), que recull tots els aspectes relatius a la documentació administrativa del centre.
Aquells centres que no siguin usuaris de l’aplicació GestIB hauran d’emprar el model adient que es troba en aquesta pàgina web. 
El DOC s’ha de remetre al DIE, abans del 30 de setembre, per correu electrònic a l’adreça die@die.caib.es en format PDF, en un sol document de grandària inferior a 9,5 MB.

Les pàgines de l'horari individual dels professors s'han d'imprimir i s'han d'arxivar, signades per cada professor, a la secretaria del centre. 
Les dades que figuren en aquests fulls han d’estar actualitzades a dia 30 de setembre.

 

CENTRES 

DOC

EOEP/EAP

Centres estrangers

Centres estrangers que només imparteixen FP

Centres privats no concertats (EI, EP, ESO)

Centres privats no concertats (ESO, BAT, CF)


Darrera actualització: 9/1/2023