• EMAS - Premi europeu

Els Premis EMAS reconeixen assoliments excepcionals en un aspecte de gestió mediambiental particular, com per exemple l'eficàcia de recurs i la gestió de residus. L'esdeveniment és una oportunitat per a compartir i promoure les millors pràctiques de gestió mediambiental d'organitzacions certificades EMAS.

La participació en els Premis EMAS europeus està oberta a totes les organitzacions certificades EMAS que siguin proposades pels Organismes Competents del seu país, després d'una selecció a nivell nacional o sobre la base d'una avaluació feta per l'Organisme Competent del funcionament de l'organització en relació al tema triat per a la convocatòria. 

Categories del Premi

Per a cada país, els organismes competents poden proposar una organització de cadascuna de les sis categories del Premi.

 Organitzacions del sector privat:

  • organitzacions  petites i microempreses - emprant menys que 50 persones i tenint un volum de vendes anual i/o balanç anual que no superi els 10 milions d'euros.
  • organitzacions mitjanes - emprant menys que 250 persones i tenint un volum de vendes anual que no excedeix 50 milions d'euros, i/o un balanç anual no que excedeix 43 milions d'euros.
  • organitzacions grans - ocupació de més de 250 persones i tenint un volum de vendes anual que excedeix 50 milions d'euros, i/o un balanç anual que no excedeix 43 milions d'euros.

 Organitzacions del sector públic:

  • organitzacions petites- govern de menys de 10.000 habitants i/o emprear menys que 250 persones i un volume de vendes anual que no excedeix 50 milions d'euros, i/o un balanç anual que no excedeix 43 milions d'euros.
  • organitzacions grans - govern de 10.000 o més habitants i/o emprear més de 250 persones i tenint un volumen de vendes anual que no excedeixi els 50 milions d'euros, i/o un balanç anual que no excedeixi 43 milions d'euros.

 

Darrera convocatòria: "EMAS Awards 2019"

Temàtica: EMAS com a motor del canvi

 Més informació: Accés a 'European EMAS Awards'

 

  • ETIQUETA ECOLÒGICA -Premi de comunicació europeu 

(es van suspendre indefinidament aquestes convocatòries després de la convocatòria de 2012)

El Premi de Comunicació és un reconeixement a les organitzacions amb assoliments excepcionals en la consciència creixent pública i el coneixement de la Flor per les seves campanyes publicitàries.

El jurat de la Comissió Europea està format per representants de diversos Organismes Competents, per la premsa i per un representant d'una organització no governamental o una organització educativa.  Els aspectes de les activitats de promoció que es valoren són:

  - Qualitat i creativitat de la campanya

  - Ús eficaç del logotip de l'Etiqueta Ecològica

  - Importància de les activitats promocionals empreses

  - Resultats obtinguts

 

Més informació: Accés a 'EU Ecolabel Communication Award'