Torna

Central de Contractació

Acord marc per a la contractació centralitzada del subministrament de material d’oficina per a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per al seu sector públic instrumental, així com per a altres organismes públics adherits —exp. CC 1/2021 AM.

PCAP.pdfPCAP.pdf

PPT.pdfPPT.pdf

Resolucio adj lot 1 2 3 amb anexes.pdfResolucio adj lot 1 2 3 amb anexes.pdf

NOTA: Qualsevol dubte poden posar-se en contacte amb el següent correu electrònic:

                                               submaterialoficina@cdc.caib.es