ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA DEL SERVEI DE SEGURETAT I VIGILÀNCIA DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS, DEL SEU SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL I D’ALTRES ORGANISMES PÚBLICS ADHERITS AIXÍ COM DEL MANTENIMENT DELS SISTEMES I EQUIPS DE SEGURETAT CC 4/ 2020 AM.

01_Resol_adjudicacio.pdf01_Resol_adjudicacio.pdf

vigil PCAP catala.pdfvigil PCAP catala.pdf

vigilancia PPT catala.pdfvigilancia PPT catala.pdf