La Secretaria

La Secretaria és la unitat de suport administratiu al funcionament de la Central de Contractació i l'exerceix un funcionari al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.