Dades de Contacte

Central de Contractació de la CAIB

Conselleria de Economia, Hisenda i Innovació

c/ Palau Reial, 17

07001 Palma de Mallorca

 

Telèfon: 971  17 71 01

Fax: 971 17 63 34

Adreça electrònica: centraldecontractacio@caib.es