Torna

Central de Contractació

L’Acord marc per a la contractació centralitzada del servei de neteja respectuós amb el medi ambient, de les dependències, edificis i instal·lacions de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, del seu sector públic instrumental i d’altres organismes públics adherits, així com dels serveis complementaris de bugaderia, retirada de residus, col·locació i retirada de contenidors higiènics i serveis de desinfecció, desratització i desinsectació (CC 2/2021 AM)

01_Resol_adjudicacio_PCSP.pdf01_Resol_adjudicacio_PCSP.pdf

PCAP_catala.pdfPCAP_catala.pdf

PPT_catala.pdfPPT_catala.pdf