Torna

Portal de transparència de l'AETIB

Què feim?

El Pla d'Acció de l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears 2019, està encaminat a assolir 2 objectius generals marcats en els nous estatuts de l'AETIB:

 1. Per una banda, desenvolupar una estratègia turística sostenible que garanteixi una millora de la competitivitat global del sector turístic de les Illes Balears millorant la qualitat turística, que ha d'incloure, entre d'altres elements com:
 • Sostenibilitat
 • Prosperitat compartida
 • Desestacionalització
 • Posada en valor del producte
 • Col·laboració interinstitucional
 • Accesibilitat

2. Per altra banda, dur a terme una adequada gestió del Fons del Impost de Turisme Sostenible.

Aquests objectius han de ser assolits a través de les accions que es proposin per les diferents línies estratègiques i es plantegen a nivell general, però també amb col·laboració amb totes les illes i el sector privat.

La presentació del Pla d'Acció 2019 (PA2019), per tant tindrà aquesta estructura, tal i com ja la tenia en anys anteriors.

Objectius i línies estratègiques:

 1. Objectiu general 1: Desenvolupar una estratègia de turisme sostenible per millorar la competitivitat global.

Les principals línies estratègiques d'aquest objectiu són:

2. Objectiu general 2: Gestió del Fons del Impost del Turisme Sostenible:

Objectius específics:

 • Millorar la gestió dels projectes finançats amb els recursos obtinguts amb l'ITS
 • Informar als mercats i al destí, de la destinació del fons recpatats amb l'ITS
 • Comunicar l'estat de situació i d'execucio dels projectes finaçats amb l'ITS
 • Millorar la transparència de la destinació del fons i de l'estat d'execució dels projectes finançats amb l'ITS

Pla Anual AETIB 2019

                                                                                               Actualitzat: 12 de febrer de 2019.