Torna

Portal de transparència de l'AETIB

Què feim?

Nou pla d'actuació 2022 de l’AETIB

Objecte social i fins fundacionals:

Segons el punt 1 de l’Article 3 del Decret 18/2018, de 22 de juny, l’AETIB té com a objecte genèric l’estratègia turística de les Illes Balears i la gestió dels recursos del Fons per a afavorir el turisme sostenible.

Des de la Secretaria General de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, s’ha redactat un Decret que es troba en fase d’ al·legacions pel tal de modificar el Decret 18/2018.

L’objecte d’aquesta modificació és assumir la gestió de fons amb finançament econòmic dels NGEU que arribin a la nostra comunitat per a tramitar la concessió dels fons de l’Estratègia de Sostenibilitat Turística en Destins.

Aquesta modificació està prevista que s’aprovi pel Consell de Govern a finals del mes de desembre i des d’aquesta aprovació l’AETIB tendrà tres finalitats clarament diferenciades.

Les finalitats de l’AETIB, per a l’any 2022, una vegada es modifiqui el Decret seran les següents:

a. L’elaboració de l’estratègia de sostenibilitat com a element de minvament dels impactes de l’activitat turística i de millora del posicionament i gestió de l’impost de turisme sostenible. L’AETIB per tant du a terme entre altres, les tasques de gestió, seguiment i comunicació dels projectes finançats amb l’ITS.

b. L’elaboració de l’estratègia turística per a la millora del posicionament internacional de les Illes Balears.

c. La gestió dels fons europeus que li pugui ser sigui encomanada i, en concret, la gestió i tramitació dels Fons Next Generation (NGEU) que li siguin transferits a càrrec del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

Aquestes finalitats, amples, s’han de concretar amb una sèrie d’accions que seran desenvolupades durant l’any 2022 sempre i quan la conjuntura sanitària provocada per la pandèmia de COVID-19 ho permeti.

La definició d’un model de desenvolupament turístic sostenible global requereix modificar els patrons del desenvolupament turístic actual i assumir una sèrie d’aspectes clau que, directament o indirectament, han anat apareixent. La quantitat de recursos que són necessaris pel desenvolupament de l’activitat turística la converteix en una activitat que requereix una planificació exhaustiva i continuada, amb avaluacions periòdiques per tal que es pugui contribuir de forma eficaç a la consecució dels ODS.

Més informació:

PLA ACCIÓ AETIB 2022

                                                                                               Actualitzat: 12 de març de 2022.