Torna

Portal de transparència de l'AETIB

ÀREA D'ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ DE MERCATS

Què feim?

Són tasques pròpies de l’àrea:
  •  Analitzar les dades que es recullen dels mercats emissors, de les principals vies d’entrada i del sector turístic relacionades amb la oferta de les destinacions Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
    Realitzar un seguiment de les principals variables del turisme que indiquin la seva situació i evolució en el temps.
  • Col•laborar amb altres institucions com l' Institut Balear d’Estadística (IBESTAT) i l'Institut Nacional d’Estadística (INE) entre d’altres, per obtenir informació sobre la realitat turística de les nostres destinacions que resulti rellevant per als objectius de l’Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB).
  • Difondre aquelles informacions públiques que s’elaboren a petició de l’AETIB, de les institucions, del sector acadèmic o del sector turístic de la nostra comunitat autònoma i no estiguin destinades a l’ús intern.

Consulta més informació i publicacions a:

Microsite Estadístiques del Turisme

Documents relacionats: 

2022 Projectes EiDM

Actualitzat: 12 de agost de 2022.