Torna

Portal de transparència de l'AETIB

Normativa, Directrius i Guies de l'AETIB:

Decret_26.2012_de_30_de_marc__pel_qual_es_reorganitza__reestructura_i_regula_l_ATB.pdf   Decret 18/2018, de 22 de juny, reorganització, reestructuració i regulació de l’AETIB

Resolucio_del_President_de_l_ATB_d_aprovacio_dels_preus_de_l_area_de_qualitat_per_a_la_implantacio_del_sistema_de_qualitat.pdf   Resolució preus qualitat

PDF   Instrucció contractes menors

PDF   Instrucció 2/2018 del director gerent de l'Agència de Turisme per la qual s'estableix la regulació específica i de tramitació dels expedients dels contractes privats de patrocinis

                                                                                                            Actualitzat: 16 de noviembre de 2021