Torna

Portal de transparència de l'AETIB

ÀREA PRODUCTE

Què feim?

L'Àrea de Producte té com a principal funció l’estructuració de l’oferta turística promovent el desenvolupament i foment dels productes turístics, amb la finalitat de donar suport als diferents segments turístics de mercat que atreguin nous públics.

Correspon a l'àrea de Producte:

  • Gestionar i coordinar clubs de producte, programes, sistemes, plans i taules de treball vinculades a la creació, estructuració, suport, millora i desenvolupament de productes turístics.
  • Vetllar per la qualitat de la informació sobre l'oferta turística i el destí que es facilita mitjançant els diferents suports promocionals de l'AETIB, realitzant tasques d'estructuració, creació  i actualització de dita informació. 
  • Donar assistència tècnica a organismes públics i privats, vinculats amb el coneixement i creació de productes turístics i la seva idiosincràsia.
  • Gestionar i tramitar patrocinis.
  • Coordinar i promoure la col·laboració entre el sectors públic- públic, públic- privat per tal d'afavorir el desenvolupament i promoció de productes i serveis turístics que fomentin la diversificació de l'oferta, la desestacionalització de la demanda i treballin per a mantenir i donar a conèixer la identitat cultural de les nostres Illes.

Dins el marc de col·laboració públic-públic i públic-privada, l'àrea de producte de l'AETIB gestiona i coordina els Segments Estratègics Turístics de les Illes Balears (SETs). Avui en dia treballem els següents SETs: Cultura, Gastronomia, Esports, Turisme Actiu, Ecoturisme, Salut i Benestar, Luxe i MICE.

Els Segments Estratègics Turístics defineixen l'estratègia i planifiquen les accions conduents a millorar la posició competitiva de les Illes Balears afegint valor als productes turístics i millorant la productivitat dels factors.

      

    

Actualitzat: 12 de novembre de 2021.