Torna

Portal de transparència de l'AETIB

ÀREA PRODUCTE

Què feim?

SERVEI DE PRODUCTE, DE LA DESTINACIÓ I EL TERRITORI

-        Coordinar projectes de sostenibilitat mediambiental, geogràfica, cultural i socioeconòmica i els vinculats amb la circularitat.

-        Coordinar i desenvolupar projectes vinculats amb la qualitat, el diagnosi i la planificació de la destinació i el territori.

-        Gestió, impuls, tramitació, seguiment com a responsable dels contractes administratius que es puguin realitzar per l’AETIB dins del seu àmbit competencial.

-        Gestionar i coordinar clubs de producte, programes, sistemes, plans,  iniciatives turístiques i taules de treball vinculades a la creació, estructuració, suport, millora i desenvolupament de productes turístics, tenint en compte la sostenibilitat turística en els termes indicats del departament

-        Col·laborar amb organismes públics i privats, vinculats amb el coneixement i  la creació de productes turístics i la seva idiosincràsia.

-        Planificar i gestionar plans de formació dirigits al sector empresarial turístic.

-        Realitzar estudis de planificació territorial turística mitjançant el disseny  i desenvolupament de diagnòstics turístics.

-        Determinar criteris d’especialització de producte i destí.

-        Seguiment i gestió de l’ estratègia i plans de circularitat

Actualitzat: 28 d'octubre de 2022.