Torna

Portal de transparència de l'AETIB

Estructura organitzativa:

L'AETIB està integrada pels òrgans següents:

Òrgans Superiors:

  • La Presidència
  • La Vicepresidència

Òrgans unipersonals de direcció o gestió:

  • La Direcció de l'Agència
  • L'Adjunt a Direcció

Òrgans col·legiats:

  • De direcció i control (Consell de Direcció)
  • De participació i consulta (Consell Assessor)

Decret_26.2012_de_30_de_marc__pel_qual_es_reorganitza__reestructura_i_regula_l_ATB.pdf Decret 18/2018, de 22 de juny, reorganització, reestructuració i regulació de l’AETIB

Membres titulars Consell Direcció AETIB:

President de l'Agència

Sr. Iago Negueruela Vázquez, conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball

Vicepresidenta de l'Agència

Sra Rosario Sánchez Grau, consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors

Secretari General Conselleria de Turisme

Sr. Jaume Colom Adrover, Secretari general conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball

Pel Consell de Mallorca

 

Sr. Andrés Serra Martínez, Conseller Executiu de Turisme i Esport

Pel Consell de Menorca

Sra. Susana Mora Humbert, Presidenta del Consell Insular de Menorca.

Pel Consell d'Eivissa

Sr. Vicent Marí Torres, President

Pel Consell de Formentera

 

Sra. Alejandra Ferrer Kirschbaum, Consellera de Territori i Turisme

Per l’Ajuntament de Palma

Hble Sr. José Hila Vargas,   Batle de Palma

Per la conselleria competent en matèria d’hisenda i Relacions Exteriors

 

Sr. Joan Ignasi Morey,   director Gral de pressupost

Per la conselleria de presidència

 

Sra. Yolanda Garví Blázquez, directora gral. de coordinació
Per la conselleria competent en matèria de turisme Sra. Rosa Ana Morillo Rodriguez, directora Gral. de Turisme de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball
Representant de l'Advocacia de la CAIB Sra. Lourdes Aguiló Bennassar
Director de l'Agència Sr. Manuel Porras Romero, director de l'AETIB
Secretaria de l'Agència Sra. Inmaculada Balfagón Ferrer, jurídic de l'AETIB

Membres suplents Consell de Direcció de l'AETIB:

President de l'Agència Sra Rosario Sanchez Grau consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors.
Vicepresident de l'Agència

Sra. Maria Begoña Morey Aguirre, Secretària General d'Hisenda

Secretaria Gral. Conselleria de Turisme Sr. Manuel Porras Romero, director Gral. de promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular
Pel Consell de Mallorca Sr. Joan Gaspar Vallori Guayta, Secretari tècnic de Turisme i Esport
Pel Consell de Menorca Sr. PENDENT DE NOMENAR
Pel Consell d'Eivissa Sr. Juan Miguel Costa Costa, Director Insular de Turisme
Pel Consell de Formentera Sr. Carlos Bernus Blanch, gerent Patronat de Turisme 
Per l'Ajuntament de Palma Sra. Joana Mª Adrover Moyano
Per la conselleria competent en matèria d’hisenda i Relacions Exteriors Sra. Aina Galmes
Per la conselleria de presidència Sra. Maria Asunción Saez Amer, secretària general
Per la conselleria competent en matèria de turisme Sr. Llorenç Pou Garcias, director Gral. de Model Econòmic i Ocupació.
Representant de l'Advocacia de la CAIB Sra. Juana Maria Servera Martínez

Membres titulars Consell Assessor de l'AETIB:

President de l'Agència Sr. Iago Negueruela Vázquez conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball
Vicepresidenta Sra Rosario Sánchez Grau consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors
Secretaria Gral. Conselleria Turisme Sr. Jaume Colom Adrover, Secretari general conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball
Pel Consell de Mallorca Sr. Andrés Serra Martínez, Conseller Executiu de Turisme i Esport
Pel Consell de Menorca Sra. Susana Mora Humbert, Presidenta del Consell Insular de Menorca.
Pel Consell d'Eivissa Sr. Vicent Marí Torres, President
Pel Consell de Formentera Sra. Alejandra Ferrer Kirschbaum, Consellera de Territori i Turisme
Per l'Ajuntament de Palma Hble Sr. José Hila Vargas, Batle de Palma   
Per la conselleria competent en matèria d’hisenda i Relacions Exteriors Sr. Joan Ignasi Morey, director Gral de pressupost
Per la conselleria de presidència Sra. Yolanda Garví Blázquez, directora gral. de coordinació
Per la conselleria competent en matèria de turisme Sra. Rosa Ana Morillo Rodriguez, directora Gral. de Turisme de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball
Representant de l'Advocacia de la CAIB Sra. Lourdes Aguiló Bennassar
Director de l'Agència Sr. Manuel Porras Romero
Secretària de l'Agència Inmaculada Balfagón Ferrer
Àrea Formació AETIB Margalida Picornell
Àrea Producte AETIB Catalina De Miguel
Àrea Qualitat AETIB Juan Estarellas
Àrea Territori AETIB Vicente Cañellas
Àrea Comunicació AETIB Bartolomé Vicedo
Àrea Imatge i Publicacions ATIB Aina Genovart
Àrea Promoció AETIB Antonia Cañellas
Àrea Econòmic Financer AETIB Mª Victoria Guijarro
Àrea Jurídic AETIB Inmaculada Balfagón
Àrea Planificació AETIB Susana Luján
Àrea Estadística AETIB Pedro Pérez
Serveis Generals AETIB Bartolomé Mateu
Club de producte: SET GASTRONOMIA Sra. Margarita Amat
Club de producte: SET LUXE Sra. Cristina García
Club de producte: SET TURISME ACTIU Sr. Jaume Nicolau
Club de producte: SET ESPORTS Sr. Manuel Hernández
Club de producte: SET ECOTURISME Sr. Pere Tomás
Club de producte: SET TURISME DE SALUT Sr. Antoni Fuster
Club de producte: SET TURISME CULTURAL Sra. Cristina Zaforteza
Club de Producte : MICE Ramon Vidal
Conselleria de Medi Ambient i Territori Sr. Sebastià Sansó Jaume, director gral. de Residus i Educació Ambiental.
Conselleria de presidència, Cultura i Igualtat Sra. Maria Asunción Sáez Amer, secretaria general
Conselleria de Salut i Consum Sr. Felix Alonso Cantorné, director general de consum
Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball Sr. LLorenç Pou Garcies, director gral. d'ocupació i economia
Agrupación Empresarial de Agencias de Viaje de Baleares (AVIBA) Sr. Francisco Mulet Saletas, president
Associació d'Empresaris de Vivendes Turístiques de Balears Sr. Miquel Cifre Xumet, president
Associació de Comerciants i Empreses de Serveis Turístics de Mallorca (ACOTUR) Sr. Pepe Tirado, president
Asociación de Campos de Golf de Mallorca (ACGM) Sr. Bernat Llobera, vicepresident
Asociación de Empresarios de Viviendas Turísticas Vacacionales de Menorca (VITURME) Sr. Javier Pons de Marco
Asociación de Instalaciones Nautico Deportivas de Baleares (ANADE) Sra. Isabel Teruel Preston, vicepresidenta per Mallorca
Cambre de Comerç de Mallorca Sr. Javier Vich Vélez
Federació Empresarial Balear de Transports (FEBT) Sr. Rafael Roig Grimalt
Mallorca Convention Bureau (MCB) Sr. Ramon Vidal Castro, president
Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Menorca (PIME Menorca) Sr. Justo Saura Mercadal
Union General de Trabajadores (UGT) Sr. Antonio Copete Gonzalez
Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) Sra.Neus Serra Cañellas,secretària gral.
Agrupación Empresarial de Alquiler de Vehículos con y sin conductor (AEVAB) Sr. Ramon Reus LLobera
Foment del Turisme d'Eivissa Sr.Lucas Prats Ribas, president
CC.OO. Sr. Jose Luis Garcia  Vidal
Cambra de Comerç d'Eivissa i Formentera

Sr.Carlos Mari Mayans  

José Luis Benitez

Federació de la Petita i Mitjana Empresa d'Eivissa i Formentera (PIMEEF) Sr. Alfonso Rojo Serrano
PIME Mallorca Sr. Gustavo de Vicente Murciano, gerent
CAEB Sra. Carmen Planas Palou, presidenta
Federació Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) Sra. Mª José Aguiló Cerdá, vicepresidenta executiva
Asociación Hotelera de Menorca (ASHOME) Sr. Luis Pablo Casals, president
Foment del Turisme de Mallorca Sr.Eduardo Gamero Mir, president
Consorci de Turisme de Son Servera i Sant Llorenç des Cardassar Sr. Nicolás Bordal García, president del Consorci i regidor de Turisme de Sant Llorenç
Consorci de Promoció Exterior d'Alcúdia Sr. Josep Cladera Ferrer
Asociación Balear de Ocio Nocturno y Entretenimiento (ABONE) Sr. Jesús Sánchez Riutort, president
HABTUR Balears Sr. Joan Miralles Plantalamor, president
Restauració Mallorca Sr. Alfonso Robledo, president
Federació d'Empresaris de Comerç (AFEDECO) Sr. Antoni Gaya Gaya
Facultat de Turisme UIB Sr. Bartolome Deya Tortella, degà

Membres suplents Consell Assessor de l'AETIB:

Presidenta de l'Agència Sra Rosario Sánchez Grau consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors.
Vicepresidenta Sra.Maria Begoña Morey Aguirre, secretària gral. d'Hisenda
Secretaria Gral. Conselleria  Turisme Sr. Manuel Porras Romero, director Gral. de promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular.
Pel Consell de Mallorca Sr. Joan Gaspar Vallori Guayta, Secretari tècnic de Turisme i Esport.
Pel Consell de Menorca Sr. Jesús Gomila, director insular promoció turística
Pel Consell d'Eivissa Sr. Juan Miguel Costa Costa, Director Insular de Turisme
Pel Consell de Formentera Sr. Carlos Bernus Blanch, gerent Patronat de Turisme
Per l'Ajuntament de Palma Sra. Joana Mª Adrover Moyano
Per la conselleria competent en matèria d’hisenda i Relacions Exteriors Sra. Aina Galmes
Per la conselleria de presidència Sra. Maria Asunción Saez Amer, secretària general
Per la conselleria competent en matèria de turisme Sr. Llorenç Pou Garcias, director Gral. de Model Econòmic i Ocupació.
Representant de l'Advocacia de la CAIB Sra. Juana Maria Servera Martínez
Director de l'Agència Persona en qui delegui
Secretària de l'Agència Persona en qui delegui
Àrea Formació AETIB Persona en qui delegui
Àrea Producte AETIB Persona en qui delegui
Àrea Qualitat AETIB Persona en qui delegui
Àrea Territori AETIB Persona en qui delegui
Àrea Comunicació AETIB Persona en qui delegui
Àrea Imatge AETIB Persona en qui delegui
Àrea Promoció AETIB Persona en qui delegui
Àrea Econòmic AETIB Persona en qui delegui
Àrea Jurídic AETIB Persona en qui delegui
Àrea Planificació AETIB Persona en qui delegui
Àrea Estadística AETIB Persona en qui delegui
Serveis General AETIB Persona en qui delegui
Club de producte: SET GASTRONOMIA Persona en qui delegui
Club de producte: SET LUXE Persona en qui delegui
Club de producte: SET TURISME ACTIU Persona en qui delegui
Club de producte: SET ESPORTS Persona en qui delegui
Club de producte: SET ECOTURISME Persona en qui delegui
Club de producte: SET TURISME DE SALUT Persona en qui delegui
Club de producte: SET TURISME CULTURAL Persona en qui delegui
Conselleria de Medi Ambient i Territori Pendent nomenar

Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat

Sra. Catalina Solivellas Rotger, delegada de Presidència per a la Cultura
Conselleria de Salut i Consum Sr. Jesús Cuartero Saiz, cap del departament de protecció i defensa drets del consumidor, de la junta arbitral de Consum
Conselleria de Treball, Comerç i Indústria Pendent nomenar
Agrupación Empresarial de Agencias de Viaje de Baleares (AVIBA) Pendent nomenar
Associació d'Empresaris de Vivendes Turístiques de Balears Pendent nomenar
Associació de Comerciants i Empreses de Serveis Turístics de Mallorca (ACOTUR) Sr. Victor Fernández, secretari general
Asociación de Campos de Golf de Mallorca (ACGM) Pendent nomenar
Asociación de Empresarios de Viviendas Turísticas Vacacionales de Menorca (VITURME) Sra. Maria Garcia Melsión
Asociación de Instalaciones Nautico Deportivas de Baleares (ANADE) Pendent nomenar
Cambre de Comerç de Mallorca Pendent nomenar
Federació Empresarial Balear de Transports (FEBT) Sr. Salvador Servera Jaume, gerent
Mallorca Convention Bureau (MCB) Sra. Margarita Méndez, gerent
Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Menorca (PIME Menorca) Sra. Maria Garcia Melsión
Union General de Trabajadores (UGT) Sr. Alejandro Texias Muñoz
Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) Sr. Pedro Bofill Contreras, assessor jurídic
Agrupación Empresarial de Alquiler de Vehículos con y sin conductor (AEVAB) Pendent nomenar
Foment del Turisme d'Eivissa Sr. José Luis Benitez
CC.OO. Pendent nomenar
Cambra de Comerç d'Eivissa i Formentera Sr. Vicente Torres Planells
Federació de la Petita i Mitjana Empresa d'Eivissa i Formentera (PIMEEF) Sra. Mª Àngels Marí Puig
PIME Mallorca Pendent nomenar
CAEB Sr. Sergio Bertrán Damián
Federació Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) Pendent nomenar
Asociación Hotelera de Menorca (ASHOME) Sra. Mª Azucena Jiménez Ruiz, gerent
Foment del Turisme de Mallorca Sr. Joaquín Caldenty Gaviño, vicepresident
Consorci de Turisme de Son Servera i Sant Llorenç des Cardassar Margalida Vives, regidora de Turisme de Son Servera i membre del consorci
Consorci de Promoció Exterior d'Alcúdia Sr. Gabriel de Hevia Aleñar
Asociación Balear de Ocio Nocturno y Entretenimiento (ABONE) Pendent nomenar
HABTUR Balears Sra. Maria Gibert Vives, gerent
Restauració Mallorca Pendent nomenar
Federació d'Empresaris de Comerç de les Balears (AFEDECO) Sr. Juan Ripoll Seguí
Facultat de Turisme UIB Pendent nomenar

Actes Consell Direcció AETIB

PDF Acta Consell de Direcció 31-01-18

PDF Acta Consell de Direcció 26-02-18

PDF Acta Consell de Direcció 05-04-18

PDF Acta 3.12.18

 

 

Actualitzat: 29 de desembre de 2020.