Torna

Portal de transparència de l'AETIB

ORGANIGRAMA DE L'AGÈNCIA D'ESTRATÈGIA TURÍSTICA DE LES ILLES BALEARS

Departaments
Nº places
Direcció 2
Àrea Promoció 1 coordinadora
4 tècnics
1 administratiu
Àrea Imatge i Publicacions 1 coordinadora
1 tècnica
2 administratius
Àrea Producte 1 coordinadora
3 tècnics
1 administrativa
Àrea Estadística i Investigació de mercats 1 coordinador
3 tècnics
Àrea Qualitat 1 coordinador
4 tècnics
Àrea Formació i Assumptes Europeus 1 coordinadora
Àrea Territori 1 coordinador
1 tècnic
1 administrativa
Àrea Comunicació 1 coordinador
4 tècnics
Àrea Impost Turisme Sostenible 2 tècnics
2 administratius
Serveis Comuns: Serveis Generals 1 coordinador
Serveis Comuns: Àrea Serveis Jurídics 1 coordinadora
3 tècnics
1 administrativa
Serveis Comuns: Àrea Econòmic Financer 1 coordinadora
1 tècnica
Serveis Comuns: Àrea Planificació 1 coordinadora
1 administrativa
Xofer-Ordenança 1
Secretàries Direcció 2
Desplaçats a Conselleria de Turisme 2
Registre-Telèfon 1
En excedència 1
Total 56 places

 Actualitzat: 4 de juny de 2020.