Torna

Portal de transparència de l'AETIB

Relació d’alts càrrecs i directius:

 

DIRECTOR DE L'AETIB

Nom i llinatges: Manuel Porras Romero

Lloc de naixement: Barcelona

Retribució bruta anual: 54.348,29€
Nivell d’estudis:

(x) Batxillerat o equivalent o Formació Professional grau mig (Tècnic)

( ) Doctorat

(x) Educació primària/secundària (ESO, BUP..)/Formació Professional bàsica

( ) Formació Professional grau superior (Tècnic Superior)

( x ) Grau/Diplomatura/Llicenciatura

( x) Màster

Descripció dels estudis:

- És llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona.

- Màster en Economia Superior per la Universitat de Barcelona

- Postgrau en Aptitud Pedagògica per la Universitat de les Illes Balears.

Experiència professional:

- És professor de la Universitat de les Illes Balears des de 2005 en el departament d'Economia Aplicada i docent en economia espanyola, europea i internacional, turisme i sistema financer espanyol.

- Director Financer i Assessor Econòmic de Projectes d'Emprenedors a ONGD Treball Solidari des de 2011.

- Docent en els àmbits de comptabilitat, fiscalitat i productes bancaris per a entitats com CAEB o PIMECO

- Director de centre de negocis a Euro Business Centre Barcelona

- Consultor a Teca Consultores i gestor a Abbey National Bank entre d'altres.

- Assessor de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria.

- Director General de Política Industrial des del 6 del 2018 al 07 del 2019.

DIRECTOR ADJUNT

Nom i llinatges: Vicent Torres Ferrer
Data de naixement: 08.03.1961

Lloc de naixement: Eivissa

Retribució bruta anual: 53.157,06€

Nivell d’estudis:

(x) Batxillerat o equivalent o Formació Professional grau mig (Tècnic)

( ) Doctorat

(x) Educació primària/secundària (ESO, BUP..)/Formació Professional bàsica

( ) Formació Professional grau superior (Tècnic Superior)

( x ) Grau/Diplomatura/Llicenciatura

( ) Màster

Descripció dels estudis:

- Tècnic d’empreses i activitats turístiques, dos cursos al CETT de Barcelona i el tercer a l’Escola de Turisme del Cosell Insular d’Eivissa

- Revàlida de Turisme aprovada amb els idiomes francès, anglès i Alemany

- Actualment convalidant els estudis de TEAT al Grau de Turisme

- Curs d’animador sociocultural a l’Escola de Formació d’Eivissa

- Guia turístic habilitat amb els idiomes de francès i anglès

- Mòduls dels cursos per a Guies Turístics

- Curs de protocol i organització d’esdeveniments nivells I i II

- Curs de tècniques i habilitats socials

- Altres cursos de procediment administratiu i relacionats amb l’administració pública

Experiència professional :

- Botones d’oficina a Hoteles Agrupados SA, estiu del 1976

- Auxiliar administratiu a Hoteles Agrupados, 1977

- Ajudant de recepció a Turisme Ibiza SA, 1978, 1979

- Owners services limited – TTOO britànic amb funcions pròpies de guia representant, del 1980 al 1986

- Explotació d’apartaments turístics a Pims Holidays Ibiza SL, del 1987 al 1988

- Agent de viatge i director del departament receptiu de Viatges Intersol a Eivissa, actuant com a representant de majoristes com Club de Vacaciones, Veratour, Thomas Cook... entre d’altres del 1988 al 1995

- Funcionari del Consell Insular d’Eivissa adscrit als següents llocs de feina:

- Informador Turístic del 1995 al 1997

- Ordenació Turística, Cap de Negociat, del 1997 al 2001

- Secretari de la Mesa de Turisme del Consell d’Eivissa, del 1999 al 203

- Cap de Negociat del 2003 al 2007

- Gerent del Consorci Sociosanitari d’Eivissa, al Departament de Política Social, del 2007 al 2011

- Cap de Negociat al Servei d’Inspecció de vehicles del 2011 al 2015

- Director Insular de Turisme del Consell Insular d’Eivissa del 2015 al 2019

 

 

 


Fulla de CàlculHistòric alts càrrecs i directius

Fulla de Càlcul Relació alts càrrecs

Actualitzat: 27 setembre de 2019.