Torna

Portal de transparència de l'AETIB

ÀREA DE TERRITORI

Què feim?

  •  Correspon a aquesta àrea la realització de projectes d’infraestructures turístiques, activitats i actuacions destinades a la millora de l’entorn turístic i, en particular, a la remodelació i la rehabilitació de zones turístiques.
  •  Gestió i coordinació del l’execució dels projectes finançats pel Consorci d’Allotjaments Turístics de les Illes Balears.
  •   Disseny i gestió dels espais promocionals. Arquitectures efímeres.
  •  Participació en els Plans d’Intervenció en Àmbits Turístics (PIAT).Control i seguiment de les prescripcions tècniques del contract de redacció.
  •   Rehabilitació del Convent de Sant Diego, Alaior, projectes Impost del Turisme Sostenible (ITS)

Exemple de 3 fases dels projectes ITS:

2016-004 Rehabilitació de patrimoni i dotació del Convent de Sant Diego, Alaior, Menorca

i

2017-112 Recuperació de la façana oest del Convent de Sant Diego, Alaior, Menorca

Pati de sa Lluna

Pati de sa Lluna

Pati de Lluna

Iniciada la consolidació de les pintures grisalles al Pati de sa LLuna

Grissales

 

Actualitzat: 30 de juny de 2022.