Torna

Portal de transparència de l'AETIB

ÀREA DE TERRITORI

Què feim?

  •  Correspon a aquesta àrea la realització de projectes d’infraestructures turístiques, activitats i actuacions destinades a la millora de l’entorn turístic i, en particular, a la remodelació i la rehabilitació de zones turístiques.
  •  Gestió i coordinació del l’execució dels projectes finançats pel Consorci d’Allotjaments Turístics de les Illes Balears.
  •   Disseny i gestió dels espais promocionals. Arquitectures efímeres.
  •  Participació en els Plans d’Intervenció en Àmbits Turístics (PIAT).Control i seguiment de les prescripcions tècniques del contract de redacció.
  •   Rehabilitació del Convent de Sant Diego, Alaior.

Exemple de 3 fases dels projectes ITS:

2016-004 Rehabilitació de patrimoni i dotació del Convent de Sant Diego, Alaior, Menorca

i

2017-112 Recuperació de la façana oest del Convent de Sant Diego, Alaior, Menorca

Pati de sa Lluna

Pati de sa Lluna

Pati de Lluna

 

Actualitzat: 11 de febrer de 2019.