Torna

Servei de Protecció d'Espècies

Procediments i tràmits

- Model de sol·licitud per al control de cabres assilvestrades o altres espècies invasores:

Sol·licitud control de cabres 24-1-13.pdf Sol·licitud control de cabres

Relació captures cabres 24-1-13.pdf Relació captures cabres

 

Important: 

- Recordeu que és un requisit imprescindible aportar el "resum de captures" de l'autorització anterior a la sol·licitada, excepte en el cas que siguin noves. Aquest resum cal que estigui degudament complimentat, especialment pel que fa a nombre d'individus controlats, calendari i superfície d'actuació.

 

- Les autoritzacions especials de control de cabres per danys en finques o vedats de caça menor, es donen amb la finalitat  de reduir la població global: l'administració, a través dels Agents de Medi Ambient, podrà realitzar inspeccions per tal de comprovar l'efectivitat dels descastaments i del compliment dels seus termes, especialment pel que fa a que es llevin tant mascles com femelles, prioritzant les darreres, i tant adults com joves. En el cas de que es detectin irregularitats, es podrà retirar l'autorització de control per danys així com obrir els oportuns expedients sancionadors. Les finques i persones autoritzades estan obligades a col·laborar amb aquestes inspeccions.