Torna

Servei de Protecció d'Espècies

capsalera05.jpg

Fauna de Balears en general

La fauna que habita les Balears és típica mediterrània. A part de les espècies catalogades (consultau Catàleg Balear d'Espècies Amenaçades) la normativa de protecció general, protegeix també a les no catalogades. Si bé aquestes no compten amb Plans de recuperació ni tampoc les sancions pels danys causats cap a elles són les mateixes.

busqueret.jpg faver01.jpg

Sylvia melanocephala

Porphyrio porphyrio

On hi ha més diversitat, és evidentment en el medi marí. A Balears la gent marinera i pesquera coneix bé a la majoria d'aquests animals entre els que trobam unes 400 espècies de peixos, un centenar de crustacis, 8 cetacis i multitud d'invertebrats marins, destacant unes 400 espècies de mol·luscs. Evidentment no ens podem oblidar dels aucells marins (gavines, corb marí i virots, entre d'altres).

corb mari oryctes01.JPG

Phalacrocorax aristotelis

Oryctes nasicornis

Les zones humides en general, bàsicament albuferes, salobrars, gorgs i basses són importantíssimes zones per la fauna. Hi viuen, hi crien o hi descansen durant el pas de migració, moltes espècies d'aucells. També hi destacam altres animals com granots, serps i una impresionant quantitat d'insectes diferents.  

erizo.JPG serp.JPG

Ateleryx algirus

Macroprotodon mauritanicus

 

Altres hàbitats per la nostra fauna, són els boscos, les fonts i torrents, les coves, els conreus, el sistema dunar, l'alta muntanya i també els nuclis urbans. 

lleonet.JPG xatxero.JPG

Carduelis spinus

Motacilla alba

Són els insectes els animals que compten amb major quantitat d'espècies. De fet encara no sabem quantes n'hi ha. Es calculen unes 1.700 espècies de coleòpters, unes 600 de lepidòpters, unes 400 d'himenòpters, algunes d'elles endèmiques de Balears i moltes són beneficioses com a controladores naturals de plagues o com a pol·linitzadors...però només un escarabat, en concret el banyarriquer (Cerambyx cerdo) es troba protegit per normativa europea. I curiosament a Mallorca està considerat plaga per les alzines!

agro_roig.JPG lepis012.JPG

Ardea purpurea

Hyles dahlii

De la fauna vertebrada balear, la majoria són introduccions (calàpet, mart, mostel, geneta, eriçó, les serps, rates i ratolins...). De fauna endèmica prehumana només sobreviu el ferreret (Alytes muletensis) i les sargantanes balears. Encara que el grau d'endemisme s'eleva molt quan entram en el món dels invertebrats, on hi ha aranyes, insectes, isòpodes i mol·luscs endèmics.

 


 

Fulla de Càlcul Llista de fauna endèmica de les Balears (Document de treball)