Torna

Servei de Protecció d'Espècies

 Sin título-1.jpg 

Com funciona? 

El Consell Assessor de Fauna i Flora de les Illes Balears funciona amb reunions periòdiques, per a l'anàlisi i debat dels documents tècnics que li són presentats per la Conselleria de Medi Ambient, tot i que té la capacitat de debatre a iniciativa pròpia sobre qualsevol aspecte relacionat amb la conservació d'espècies.

 

El Consell es reuneix en plenari, per a l'adopció definitiva dels acords; o en comissions. Fins ara, se n'han constituït dues, una de flora i una de fauna, que examinen i treballen els distints dossiers per a preparar els acords que posteriorment s'eleven al plenari.


 Representants comissió fauna.pdfRepresentants comissió fauna.pdf

 

Representants comissió flora.pdfRepresentants comissió flora.pdf

   


 

El funcionament del Consell està reglamentat en el seu reglament, aprovat en sessió de 4 de juliol de 2006, i alguns altres acords de caràcter complementari, que queden reproduïts a continuació.


 

 

Reglament.pdf Reglament.pdf

acord_contingut_plans.pdf Acord_de contingut_dels plans.pdf

acord_criteris_catalogacio.pdf Acord_de criteris_de catalogacio.pdf

acord_protocol_tramitacio.pdf Acord_de tramitació de Plans i Projectes.pdf

 

 

 

 

capsalereta.jpg