Torna

Servei de Protecció d'Espècies

Dades estadístiques

 

Dades estadístiques del Servei de Protecció d'Espècies: 

Estadística autoritzacions 2002-2010.pdf Estadística autoritzacions 2002-2016

Espècies catalogades Balears 2001-2010.pdf Espècies catalogades a les Illes Balears 2001-2016

 

Estadística d'avaraments de cetacis a les Illes Balears 2004-2016:

Estadística total avaraments cetacis.pdf Resum cetacis

Gràfica avaraments cetacis per espècies.pdf Gràfics cetacis

 

Estadística d'avaraments de tortugues marines a les Illes Balears 1997-2016:

TAULA RESUM AVARAMENT TORTUGUES MARINES.PDF Tortugues marines, resum avaraments

PDF Tortugues marines, gràfics avaraments

 

Estadístiques dels arbres singulars de les Illes Balears, a data 31/12/2016:

TOTAL ARBRES PER DATA CATALOGACIÓ.pdf TOTAL ARBRES PER DATA CATALOGACIÓ

TOTAL ARBRES PER ESPÈCIES.PDF TOTAL ARBRES PER ESPÈCIES

TOTAL ARBRES PER ILLES.PDF TOTAL ARBRES PER ILLES

PDF ARBRES DESCATALOGATS