Torna

Servei de Protecció d'Espècies

capsalera07.jpg

Flora introduïda a Balears

Les introduccions d'espècies per part de l'home, ha estat sempre present a les nostres Illes.
Des dels primers pobladors baleàrics fins a l'actualitat, s'han anat introduïnt diferentes espècies de plantes. Unes vegades amb finalitats concretes (pels usos i costums d'aquestes plantes), d'altres vegades accidentalment (amb terra, grava o entremesclades amb productes diversos).

agave americana.jpg ailanthus.jpg

Agave americana

Alianthus altissima


Històricament, el procés d'introducció de plantes ha estat lent. En canvi, actualment degut al comerç d'espècies usades pricipalment en jardinería, aquest procés s'ha accelerat perillosament i és de difícil control.
Es coneixen prop de 320 espècies vegetals introduïdes al medi natural de les Illes Balears.

aloe maculata.jpg aloe vera.jpg

Aloe maculata

Aloe vera

No totes les plantes introduïdes arriben a ser invasores, però quan ho arriben a ser, resulten ser un seriós perill per la nostra fauna i flora autòctones.

Si adquiriu plantes ornamentals pel vostre jardí, no les allibereu mai a la natura. Especialment si són exòtiques. La majoria de plantes exòtiques provenen del continent americà o d'Àsia; altres són d'origen mediterrani però no hi vivien abans a les nostres illes.

carpobrotus.jpg coronilla glauca.jpg

Carpobrotus edulis

Coronilla glauca

Moltes d'aquestes espècies s'adapten i creen una competència molt forta. Això ha succeit amb el bàlsam (Carpobrotus edulis), una planta carnosa molt comuna, coneguda amb el nom de "corre corre". Un sol esqueix basta perquè la planta proliferi ràpidament, formant autèntiques catifes que no deixen créixer res per allà on hi està present. És un greu problema al litoral, on invadeix el sistema dunar.

Un altre exemple és la planta aquàtica anomenada Còtula (Cotula coronopifolia) que creix a basses, canals d'albufera i altres zones humides, invadint ràpidament el territori.

 
També és una espècie potencialment perillosa la gramínia Pennisetum villosum, originària de la part africana del Mediterrani Oriental. Es reconeix per les seves florescències blanques que semblen plomalls.

lantana camara.jpg mirabilis.jpg

Lantana camara

Mirabilis jalapa

Podem diferenciar tres tipus bàsics de plantes introduïdes, segons el seu grau d'adaptació al medi balear i el seu poder invasor:

 

Espècies naturalitzades, són aquelles que ja formen part de les nostres comunitats vegetals com una part més dels ecosistemes. S'han naturalitzat després de molt de temps. Normalment són espècies que s'introduïren amb finalitats concretes, com poden ser el garrover (Ceratonia siliqua), l'ametler (Prunus dulcis), les figueres de moro (Puntia maxima) o la vinagrella (Oxalis pes-caprae) que decora els nostres camps amb el seu color groc llimona durant l'hivern.

oxalis.jpg pennisetum villosum.jpg

Oxalis pes-caprae

Pennisetum villosum

Espècies subespontànies, són les que normalment es troben a les voreres dels camps o dins zones molt degradades, com parcs urbans, corrals, llocs abandonats on la gent hi deixa fems, etc.  Provenen dels cultius i jardins propers. Normalment acaben desapareixent amb el temps o es naturalitzen directament si les condicions són bones. Seria el cas del ricí (Ricinus communis) freqüent a alguns torrents, del pitospor (Pitosporum tobira) o del baladre (Nerium oleander). Aquestes dues darreres espècies són sovint usades per decorar i delimitar les voreres de les carreteres i aceres peatonals.

phylotacca americana.jpg prunus dulcis.jpg

Phytolacca americana

Prunus dulcis

Espècies invasores, són les que s'han naturalitzat i proliferat ràpidament a tot tipus de zones, tan degradades com protegides, desplaçant la flora autòctona i creant un perill per l'entorn. És el cas del bàlsam (Carpobrotus edulis) o de la còtula (Cotula coronopifolia).

En el càs de les espècies vegetals invasores, es duen a terme feines d'eradicació i control per part de les administracions competents.

solanum.jpg vitis vinifera.jpg

Solanum bonariensis

Vitis vinifera