Torna

Servei de Protecció d'Espècies

capsalera02.jpg

Fauna protegida de Balears

La Llei 42/2007 de 13 de desembre del Patrimoni natural i la Biodiversitat és ara mateix l'instrument legal més important per la protecció d'espècies. Les Comunitats Autònomes a més, estàn facultades perquè puguin afegir espècies al grup de les considerades protegides: una llista del Catàleg Nacional d'Espècies Amenaçades.

voltor06.jpeg sargantana03.jpg

Aegypius monachus

Podarcis pityusensis

 Els plans de conservació

La Llei 42/2007, de protecció d'espais naturals, fauna i flora silvestres, determina que les espècies catalogades han de ser objecte de plans, de distintes categories segons els nivells d'amenaça.

El Decret 75/2005, de la Conselleria de Medi Ambient, va establir els criteris i procediments per aquests plans, la tramitació dels quals resulta molt complexa, ja que després de la redacció tècnica s'han de sotmetre a distints organismes, a informes i a dictàmens, prèviament a la publicació en el Butlletí Oficial.

En aquest capítol es resumeixen tant els plans aprovats o en tramitació com alguns altres que tècnicament estan prou avançats, com a exemples representatius de la tasca de la Conselleria de Medi Ambient en matèria de protecció d'espècies.

 
LLISTAT DELS PLANS DE CONSERVACIÓ REFERENTS A FAUNA   

De totes les espècies catalogades, n'hi ha moltes d'emblemàtiques, com ara el voltor negre, la milana o el ferreret.
Són les que anomenam "espècies prioritàries" sobre les quals en fa feina el nostre Servei.

Plans de recuperació, de reintroducció o de seguiment, són bàsicament les tasques dutes a terme envers aquestes espècies.  ALGUNES ESPÈCIES PROTEGIDES

AMFIBIS I RÈPTILS
ferreret04.jpg
Ferreret
(Alytes muletensis)
calapot.jpg
Calàpet
(Bufo viridis)
sargantana03.jpg
Sargantanes de Balears
(Podarcis lilfordi &
P. pityusensis)
RÈPTILS - AUCELLS

testudo.jpg 
Tortugues terrestres
(Testudo hermanni &
T. graeca)
 

virot04.jpg
Virot petit
(Puffinus mauritanicus)

miloca.jpg
Miloca
(Neophron percnopterus) 
AUCELLS
 peixateraok01.JPG
Àguila peixatera
(Pandion haliaetus)
voltor05.JPG 
Voltor negre
(Aegypius monachus)
falco.JPG
Falcó peregrí
(Falco peregrinus)

  gavina_roja01.jpg
Gavina rotja
(Larus audouinii) 

gallfaver.jpg
Gall faver
(Porphyrio porphyrio) 

abejaruco.jpg
Abellerol
(Merops apiaster)
AUCELLS - MAMÍFERS

milana.JPG

Milà o milana reial
(Milvus milvus)

 mursielago.jpg 
Rates pinyades
(Quiròpters en general)

delfin.jpg
Cetacis
  (en general) 

 

Conservar aquestes espècies és una feina de tots. Avisau si trobau un animal mort o ferit. Ho podeu fer telefonant directament al telèfon d'emergències 112 o al COFIB: 971 14 41 07 / 607 55 40 55