Torna

Servei de Protecció d'Espècies

Les al·legacions a la normativa en tramitació es poden presentar a la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat al carrer Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol) a Palma o mitjançant via telemàtica al correu especies@dgcapea.caib.es