Torna

Servei de Protecció d'Espècies

 Sin título-1.jpg 

Què és el CAFFIB?

 

La seva funció és assessorar les actuacions de la Conselleria en el desenvolupament de les seves competències en matèria de conservació d'espècies, i molt especialment, en la inclusió, exclusió o canvi de categoria dels animals i plantes inclosos en el Catàleg Balear d'Espècies Amenaçades i d'Especial Protecció, així com els continguts dels plans de recuperació, conservació o gestió de les espècies catalogades. 

 

 


 

 

Va ser creat pel Decret 75/2005 (decret75_2005_cataleg_especies.pdfdecret75_2005_cataleg_especies.pdf)  i es va constituir el dia 3 de maig de 2006.

 

 

 

 

 


 

 

El Consell Assessor de Flora i Fauna de les Illes Balears és un organisme consultiu de la Conselleria de Medi Ambient, integrat per representants de distintes administracions, entitats acadèmiques, científiques i socials amb especials coneixements i relació amb la fauna i la flora insular, és a dir, les espècies silvestres de les Balears.

 

 

 

capsalereta.jpg