Torna

Servei de Protecció d'Espècies

Tornar al llistat de notícies

29/04/2009

PI DE SA BIGA

PI DE SA BIGA
Espècie: Pi blanc, Pinus halepensis

Data de catalogació: 11/06/1993.
Terme municipal: Escorca (Mallorca).
Ubicació: Es troba a la possessió de Mossa, a uns 100 metres del camí d’accés a les cases.
Propietat: Actival, SA.
Descripció: És l’arbre més alt de tots els catalogats, amb 33 metres d’alçària, una capçada de 24 metres de diàmetre i una soca d’1,26 m de diàmetre. Té un tronc de 15 metres d’alçària, net de branques fins a la capçada.
Edat: Uns 150-200 anys.
L’existència d’aquest pi, dins un alzinar, segurament està justificada com a recanvi de la biga de la tafona, fet que li dóna nom. El 1914 es va voler talar aquest pi, i interessava d’una peça. Per tal de baixar-lo a Ciutat, es va construir un carro especial, però finalment es va veure que no era possible transitar pels camins existents i no es va talar. Sobresurt devers 15 metres per sobre l’alzinar que l’envolta. Es troba en bon estat de conservació.