Torna

Servei de Protecció d'Espècies

Tornar al llistat de notícies

30/04/2009

MURTERA DE LES FUNDADORES

MURTERA DE LES FUNDADORES
Espècie: Murtra, Myrtus communis

Data de catalogació: 04/05/2004.
Terme municipal: Palma (Mallorca).
Ubicació: Es troba a l’hort del monestir de la Puríssima Concepció, de les monges caputxines de Palma.
Propietat: Clarisses Caputxines.
Descripció: Té una alçària de 6 metres, amb cinc troncs (un de sec) de 2 metres d’alçària. La capçada cobreix una superfície de 7,9 x 6,4 metres. Té la base del tronc eixamplada, sense rebrots nous.
Edat: Més de 200 anys.
Es va protegir a iniciativa de la comunitat religiosa. Està aferrada a una paret, de manera que la capçada creix cap la banda contrària, amb forma d’ou. Té una plaga crònica de cotxinilla, però manté un bon creixement i fructifica sense problemes.