Torna

Servei de Protecció d'Espècies

Dades estadístiques

 

Dades estadístiques del Servei de Protecció d'Espècies: 

Estadística autoritzacions 2002-2010.pdf Estadística autoritzacions 2002-2020

Espècies catalogades Balears 2001-2010.pdf Espècies catalogades a les Illes Balears 2001-2020

 

Estadística d'avaraments de cetacis a les Illes Balears 2004-2020:

Estadística total avaraments cetacis.pdf Resum cetacis

 

Estadística d'avaraments de tortugues marines a les Illes Balears 1997-2020:

TAULA RESUM AVARAMENT TORTUGUES MARINES.PDF Tortugues marines, resum avaraments

 

Estadístiques dels arbres singulars de les Illes Balears, a data 31/12/2020:

TOTAL ARBRES PER DATA CATALOGACIÓ.pdf TOTAL ARBRES PER ANY CATALOGACIÓ

TOTAL ARBRES PER ESPÈCIES.PDF TOTAL ARBRES PER ESPÈCIES

TOTAL ARBRES PER ILLES.PDF TOTAL ARBRES PER ILLES

PDF ARBRES DESCATALOGATS