avisoCookies

Visualització del menú

Selector d'idioma

caes
|


Visualització del menú

banner

Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural

Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural

Ruta de navegació

La Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural s’ocupa de la planificació, l’ordenació i el foment dels sectors agrícoles i ramaders; la millora d’estructures agràries i infraestructures necessàries per a la producció agrària i ramadera (construccions agràries i altres infraestructures necessàries); la gestió, el foment i l’execució de regadius en el context del canvi climàtic; el suport a les explotacions agràries, especialment a les prioritàries i professionals; el suport a la incorporació de joves i dones en el sector agrari; el foment agrari; la millora del coneixement agrari; les vies pecuàries i pastures; la sanitat, el benestar i l’alimentació animal; la sanitat vegetal; el desenvolupament rural, que inclou informes sobre edificacions i instal·lacions agràries, infraestructures agràries d’electrificació, regadius i camins rurals; el foment a l’associacionisme i al cooperativisme agrari; la indústria agroalimentària; el laboratori agrari; els registres interinsulars agraris; les llavors i plantes de viver, i la incoació i la resolució dels expedients sancionadors en les matèries pròpies de les seves competències.

Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural

xifres banner

0

Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural

Informació i contacte

Fernando Fernández Such

Seu

Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural

C/ de Reina Constança, 4 - 07006 Palma

Tel: 971177798

DIR3: A04027006


Publicador de continguts


Publicador de continguts

Ajudes i tràmits


destacatsContingutTemporal_header_destacados

DESTACATS (CONTINGUT TEMPORAL)

Publicador de continguts


Publicador de continguts

Et pot interessar

Publicador de continguts