avisoCookies

Visualització del menú

Selector d'idioma

caes
|


Visualització del menú

banner

Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural

Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural

Ruta de navegació

La Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural s'encarrega de la planificació, ordenació i foment dels sectors agrícoles i ramaders; millora d’estructures agràries i infraestructures necessàries per a la producció agrària i ramadera (construccions agràries i altres infraestructures necessàries); gestió, foment i execució de regadius en el context del canvi climàtic; suport a les explotacions agràries, especialment a les prioritàries i professionals; suport a la incorporació de joves i dones en el sector agrari; foment agrari; millora del coneixement agrari; vies pecuàries i pastures; sanitat, benestar i alimentació animal; sanitat vegetal; desenvolupament rural que inclou informes sobre edificacions i instal·lacions agràries, infraestructures agràries d’electrificació, regadius i camins rurals; foment al associacionisme i al cooperativisme agrari; indústria agroalimentària; laboratori agrari; registres interinsulars agraris; llavors i plantes de viver; incoació i resolució dels expedients sancionadors en les matèries pròpies de les seves competències.

Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural

xifres banner

0

Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural

Informació i contacte

Fernando Fernández Such

Seu

Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural

C/ de Reina Constança, 4 - 07006 Palma

Tel: 971177798

DIR3: A04027006


Publicador de continguts


Publicador de continguts

Ajudes i tràmits


destacatsContingutTemporal_header_destacados

DESTACATS (CONTINGUT TEMPORAL)

Publicador de continguts


Publicador de continguts

Et pot interessar

Publicador de continguts