Aquesta web agrupa els procediments referents a les autoritzacions i registres gestionats pel Servei de Ramaderia així com procediments relacionats amb la Sanitat Animal. Hi ha informació de cada procediment, normativa i models de sol·licituds.

             

            riacib.jpg

            Registre identificació animals de companyia