Torna

Servei de Ramaderia - Producció i Benestar Animal

Introducció

La llet és la secreció de les femelles dels mamífers que té la funció de satisfer els requeriments nutritius de les cries en els primers mesos de vida. Així, és un aliment amb un valor nutritiu important i és una font important de proteïnes, minerals i vitamines.

D’altra banda, la llet és un aliment altament perible que es pot deteriorar fàcilment, per la qual cosa, per garantir la seva qualitat i seguretat, és fonamental produir-la de manera higiènica i mantenir la cadena de fred en la producció, l’emmagatzematge i el transport.