avisoCookies

Visualització del menú

Selector d'idioma

caes
|


Visualització del menú

Bandera de la Unió Europea

Vols accedir als fons europeus?

Vols accedir als fons europeus?

Ruta de navegació

Vols accedir als fons europeus?

La Unió Europea (UE) ofereix línies de finançament per a fomentar l'aplicació de les polítiques establertes com a prioritàries, com ara la lluita contra el canvi climàtic, el foment de la mobilitat sostenible i l'impuls a la innovació. La ciutadania i les entitats de les Illes Balears poden beneficiar-se d’aquestes ajudes a través de fons i recursos que la UE posa a la seva disposició:

- La Política de cohesió de la UE contribueix al creixement de les Illes Balears, a través dels fons FEDER, FSE+ i FTJ, mitjançant inversions dirigides a la formació dels treballadors, la modernització de les petites i mitjanes empreses i l'eficiència energètica, entre d’altres.

La Direcció General de Fons Europeus té encomanada la gestió d’aquests fons. Aquí podeu conèixer el seu funcionament, així com les possibilitats de finançament per a les seves iniciatives i projectes.

- L'instrument NextGenerationEU té per objecte combatre els efectes econòmics de la pandèmia de COVID-19, aportant recursos per a dur a terme la doble transició ecològica i digital. Els fons NGEU estan destinats a finançar projectes d'empreses i particulars, administracions públiques i tercer sector, i a Espanya, es vehiculen principalment a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. La comunitat autònoma de les Illes Balears s’ha dotat d’una estructura específica amb l’objectiu d’assegurar el màxim aprofitament d’aquests fons, amb la creació de l’Oficina d’Inversions Estratègiques.

- Els programes europeus, que gestiona directament la Comissió Europea, permeten finançar prioritats polítiques i tenen caràcter temàtic: l’educació, el medi ambient, la recerca i la política social, entre d’altres. En general, les entitats i persones interessades hi accedeixen a través de processos de concurrència competitiva.

Si vols mantenir-te al dia, subscriu-te al Butlletí Informatiu de la OIE, on es recullen les darreres convocatòries d'ajudes i subvencions publicades, les principals notícies i els propers esdeveniments d'interès per a les Illes Balears en aquesta matèria. Si vols conèixer projectes emblemàtics finançats amb els fons estructurals, visita el Butlletí de Fons Europeus.

 

Als fons europeus hi poden accedir ciutadans, empreses i també administracions i gestors públics.

1. Si ets un ciutadà:

Com a ciutadà pots optar a finançament europeu a través de convocatòries d’ajuts per comprar vehicles elèctrics, instal·lar plaques solars i sistemes d’autoconsum energètic, entre d’altres. Pots consultar la llista d'ajuts aquí.

2. Si ets una empresa:

Com a empresa, pots accedir a diferents convocatòries d’ajuts de fons europeus. Pots consultar la llista d'ajuts aquí.

Per tal d’ajudar-te en aquest procés, trobaràs tota la informació i les eines específiques per fer una recerca completa a la Plataforma d’Ajudes per a Empreses (PAE).

També pots accedir a accions formatives per ajudar-te a enfocar el teu projecte: Cicles formatius per a empreses.

A més, l’OIE disposa d’una finestreta en línia per a què les entitats de les Illes Balears puguin presentar projectes concrets, de manera que el seu equip tècnic analitzi i identifiqui aquells que tenguin potencial tractor i encaixin amb l’Estratègia d’Inversions Illes Balears 2030, un full de ruta inversor per avançar en la transformació del model econòmic i social de les Illes Balears cap a un de més resilient, competitiu, sostenible i inclusiu.

Ho pots fer a Finestreta per a presentació de projectes.

3. Si ets un gestor públic:

Aquí tens recursos normatius, de comunicació o de formació relacionats amb el Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

També pots trobar més informació sobre les obligacions de les entitats considerades executores del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

Línea separadora


Publicador de continguts

Ajudes i tràmits

Línea separadora


contingutRelacionat_header_destacados

CONTINGUT RELACIONAT

Publicador de continguts

Línea separadora


Contacte Fons Europeus

Línea separadora


Publicador de continguts

Et pot interessar
Gràfiques en un ordinador portàtil Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació
Infografia amb gràfiques i monedes Economia i hisenda
Reunió de persones amb portàtil cada una Vols finançament per al teu negoci?
Vista de l'exterior d'una institució amb les banderes corresponents Acció Exterior de les Illes Balears

Publicador de continguts


comparteix

Comparteix​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​