Torna

Salut Infantil

Glossari

 

Antipalúdic
Medicament per prevenir i/o tractar la malària.
Bilirubina
Pigment de color groc que resulta de la descomposició de l’hemoglobina (proteïna present a la sang).
Cèl·lules ciliades externes
Cèl·lules amb prolongacions en forma de filaments situades a la còclea.
Còclea o caragol
Estructura en forma de caragol que es troba a l’orella interna, encarregada de transformar les ones sonores en estímuls nerviosos.
Conducte auditiu extern
Cavitat de l’orella que condueix el so del pavelló auricular al timpà.
Cribratge
Realització d'una prova o proves, ràpides i senzilles, orientades a la detecció precoç d'una malaltia, a diagnosticar-la i a tractar-la aviat.
Decibel (dB)
Unitat de medició del so.
Diürètic
Medicament que augmenta l'eliminació d'orina.
Drenatge transtimpànic
Petit tub de silicona que es col·loca en el timpà per afavorir la ventilació de l’orella mitjana.
Elèctrode
Petit dispositiu que recull el senyal elèctric generat per l’orella després de ser estimulat per sons.
Fàrmacs ototòxics
Medicaments que poden produir lesions a l’orella interna amb disminució de l’audició.
Líquid amniòtic
Envolta el fetus durant l’embaràs per protegir-lo i permetre que es desenvolupi correctament.
Llindar auditiu
Intensitat mínima de so que la nostra oïda pot sentir.
Malalties endocrines
Les causades per alteracions en la producció d'hormones.
Malalties genètiques
Les causades per alteracions en els gens. Poden ser hereditàries o no ser-ho.
Malalties infeccioses
Les causades per un microorganisme (bacteri, virus, fong...).
Malalties neurodegeneratives
Les que afecten el sistema nerviós de manera progressiva.
Ossets de l’oïda mitjana
Són tres ossos units entre si (martell, enclusa i estrep) situats a l’orella mitjana. Transmeten les ones sonores des del timpà a l'orella interna.
Nounat
Nadó de 0 a 28 dies d’edat.
Nervi auditiu
El que transmet la informació auditiva des de l'orella interna cap al cervell.
Otitis
Inflamació dels teixits de l'orella. Pot afectar l'orella externa i/o l’orella mitjana.
Síndrome
Conjunt de símptomes propis d’una malaltia o trastorn.
Sordesa o hipoacúsia o pèrdua auditiva
Disminució de l’audició. Pot oscil·lar de lleu a profunda. Es mesura en decibels.
Timpà
Membrana elàstica que separa el conducte auditiu extern de l’orella mitjana. Permet la transmissió de les ones sonores.
Tronc cerebral
Centre de comunicació entre les diferents parts del sistema nerviós per on passa la informació auditiva cap al cervell.
Unitat de cures intensives neonatals (UCIN)
Àrea de l’hospital on es presten cures específiques i avançades als nadons que ho necessiten.