Torna

Epidemiologia

Programa de Vigilància, Control i Prevenció de la Tuberculosi

El Servei d’Epidemiologia va assumir des de principis de l’any 2011 el programa de vigilància, control i prevenció de la tuberculosi a les Illes Balears. Això comporta la creació del Registre de Tuberculosi a la comunitat autònoma, amb la col·laboració de les unitats insulars d’epidemiologia. Aquest registre ha de contenir informació dels casos de malaltia, dels contactes, el seu seguiment i informació sobre finalització del tractament. Els objectius del programa són:

  • Conèixer la epidemiologia de la malaltia a la nostra comunitat i la identificació de persones amb risc augmentat de patir-la per a poder dirigir eficientment l’ús dels recursos socio-sanitaris i tallar la cadena de transmissió el més aviat possible.
  • Avançar en la consecució dels objectius nacionals e internacionals de controlar i disminuir la incidència de la malaltia amb col•laboració dels serveis clínics assistencials.