Torna

Epidemiologia

Sistema de Vigilància Epidemiològica de les Malalties de Declaració Obligatòria


Un dels sistemes bàsics de la xarxa de vigilància epidemiològica a la nostra comunitat. Consisteix amb el seguiment sistemàtic de la informació epidemiològica relativa a diverses malalties infeccioses. El sistema es basa sobre tot en la notificació de casos des de la xarxa assistencial. Les fonts d’informació són fonamentalment els metges que treballen a les Illes Balears, els centres sanitaris en general, laboratoris, i altres fonts institucionals o no que de manera més o menys sistemàtica poden aportar informació al sistema. Existeixen tres modalitats de notificació: Numèrica (malalties sotmeses a seguiment exclusiu de la distribució temporal i geogràfica), individualitzada (malalties sotmeses a vigilància i seguiment de perfil epidemiològic més complet) i urgent (malalties amb necessitats d’intervenció ràpida). La recollida de la informació està sistematitzada en els protocols consensuats per les unitats d’Epidemiologia de les comunitats autònomes en el marc del Grup Nacional de Vigilància Epidemiològica coordinat des del CNE (Ministeri de Sanitat i Consum), i que després la Xarxa de Vigilància Epidemiològica de les Illes Balears va adaptar a les necessitats pròpies.