Torna

Epidemiologia

Coordinació de plans

El Pla d’Eradicació de la Poliomielitis (Sistema Vigilància Epidemiològica de les Paràlisis Flàccides Agudes) s’estableix a partir d’una iniciativa global de l’OMS i en el nostre cas – territori sense polio endèmica- es basa fonamentalment en la vigilància epidemiològica de la Paràlisi Flàccida Aguda com a forma de demostrar la capacitat del sistema de detectar hipotètics casos de poliomielitis i, en aquest cas, de prendre les mesures necessàries per al control de la difusió de la malaltia d’una manera oportuna en el temps.

Respecte dels programes i plans anteriors és necessari precisar que hi ha una intervenció directa –segons la ubicació geogràfica dels casos detectats- de les unitats insulars de Menorca i Eivissa. Un tècnic de la unitat insular d’Eivissa està designat com a coordinador autonòmic per el Pla d’eliminació del xarampió i la rubèola congènita. Per als plans de polio i xarampió-rubèola congènita esmentats hi ha grups nacionals específics coordinats des del Ministeri de Sanitat

El Pla d’eliminació del xarampió i la rubèola congènita, també com iniciativa global de l’OMS es basa en la detecció de casos d’aquestes malalties i en demostrar la capacitat per a la implantació urgent de mesures d’intervenció a cada cas detectat.