Torna

Epidemiologia

Sistema d'informació sobre Sida-VIH


Tant la sida com els nous diagnòstics d’infecció per VIH són MDO amb certes especificitats de vigilància (circuits, coordinació específica nacional, etc.). Els dos registres es basen en la vigilància passiva (recepció de protocols de notificació des de fonamentalment l’àmbit hospitalari pel que fa al registre de sida i també atenció primària pels diagnòstics d’VIH) i activa (revisió de dades d’altes hospitalàries i dades de laboratoris). Hi ha un grup de treball nacional específic per a la vigilància d’aquesta malaltia amb participació de totes les Comunitats Autònomes i que està coordinat pel CNE. El registre de nous diagnòstics d’infecció per VIH recoeix informació dels casos diagnosticats a partir de l’any 2003.